ZADZWOŃ: tel. 32 672 27 15, tel./fax 32 670 56 18

Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku „Prawo o notariacie”
(Dz. U. 2008 Nr 189 poz. 1158 z późn. zm.) Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.


Notariusze w Zawierciu

Kancelaria notarialna
Bożena Grzebieluch, Ewa Sewerzyńska

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.
Dzięki wieloletniej praktyce usługi świadczone przez naszą kancelarię charakteryzują się profesjonalizmem, dbałością oraz dyskrecją, która
w tej branży jest niezwykle istotna. Gwarantujemy naszym Klientom bezpieczeństwo obrotu prawnego i pewność dokonywanych czynności,
z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa i z zachowaniem zasad etyki zawodowej.

 

Poniżej przedstawiamy podstawowy
zakres usług notarialnych
świadczonych w naszej kancelarii

 - sporządzanie aktów notarialnych
  - sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  - sporządzanie poświadczeń
-  spisywanie protokołów
  - sporządzanie protestów weksli i czeków
              - sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
              - sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń
i innych dokumentów
              - sporządzanie innych czynności wynikających
z odrębnych przepisów

Odwiedź kancelarię notarialną:

ul. Sądowa 1, 42-400 Zawiercie


Wyświetl większą mapę
Nasi notariusze oraz pracownicy kancelarii z przyjemnością udzielą wszelkich informacji dotyczących,
np. dokumentów, jakie należy dostarczyć przed podjęciem czynności notarialnych, wysokości wynagrodzenia notarialnego 
oraz koniecznych w danej sprawie opłat i podatków.

Istnieje również możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii, jeżeli jest to uzasadnione
szczególnymi okolicznościami
bądź przemawia za tym charakter czynności.

Koszty czynności notarialnych

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego stawki maksymalne określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) podlegające powiększeniu
o podatek od towarów i usług. Notariusz pobiera również opłatę sądową oraz należne podatki.


wiadomość została wysłana

formularz błędnie wypełniony


captcha odśwież